Exkurzia bola určená pre vidieckych aktérov, farmárov a podnikateľov vo vidieckom cestovnom ruchu a agroturistike so zameraním na implementáciu prístupu Leader.

Cieľ exkurzie:

-       získanie nových poznatkov a skúseností

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov

-       tvorba regionálneho programu rozvoja vidieka

-       získanie poznatkov z tvorby regionálnych produktov a zavádzania regionálnej značky

-       príklady finalizácie výrobkov na farme

-       zameranie a príklady agroturistických zariadení

-       implementácia integrovanej stratégie a realizované projekty MAS

-       spoznanie novej krajiny, nových ľudí a uchovávania tradícií

 

Cieľová skupina: farmári, starostovia, manažmenty MAS/VSP, podnikatelia, občianski aktivisti a členovia MAS a VSP v BB kraji

 

Iveta Kavčáková, BBGMP - môj dojem z tejto cesty bol veľmi príjemný. Napriek tomu, že cesta bola dosť ďaleká priniesla som si množstvo pocitov z exkurzie na talianskom vidieku. Okrem toho, že sa cesty zúčastnili samí príjemní ľudia z nášho kraja získala som nedozierne inšpirácie a skúsenosti. Znovu sa potvrdilo, že jedenkrát vidieť je ako 100 x počuť.

 

Najviac sa mi páčilo, že taký typ partnerstva ako je naše združenie je tam úplnou samozrejmosťou fungovania. Bolo zrejmé, že ľudia už dávno pochopili že „spolky - čertove volky" už dávno neplatí. Združovanie podnikateľov, samospráv a iniciatív je hlavnou podporou akejkoľvek činnosti. Bohužiaľ u nás ešte stále „každý len na vlastnom piesočku" a „nedopriať inému". Ešte stále máme veľký hendikep voči Talianom, avšak nie v tom, že sme ekonomicky slabší ale v tom, že nevieme prekonať osobné bariéry a nedôveru jeden voči druhému. Videla a počula som však, že keď sú partneri uvedomelí spoločne dokážu ďaleko viac  a v konečnom dôsledku získa viac každý jeden z nich. A fakt, že si „remeslo" dedia z otca na syna je ohromujúci.

 

Dôkazom boli spoločné projekty v zavádzaní spoločných postupov v podnikaní, službách a predaji vlastných produktov.

 

Želám si, aby aj naše partnerstvo nebolo len o tom, že sa k nemu hlásim  keď mi „vyjde čas" ale preto aby každý jeho člen pociťoval potrebu tlačiť na spoločné plánovanie, projekty, ktoré nás posunú ďalej a sám sa toho zúčastňoval. Aby každý náš člen sám inicioval spoločné projekty a podľa možností pomáhal.

 

Každopádne som si potvrdila, že ideme správnou cestou a naša stratégia je výborná. Verím, že v najbližšom období uspejeme v jej spolufinancovaní z EÚ zdrojov a vybudujeme  aj my krásne a malebné dedinky s príjemným ubytovaním a kvalitou života, že naši podnikatelia budú spájať sily a lepšie sa presadia na trhu aspoň na tom regionálnom.

 

Nakoniec chcem všetkým našim členom odovzdať pozdravy od talianskych ale aj našich slovenských partnerov z BB kraja ako: MAS Zlatá cesta, MAS Malohont, Podpoľanie, Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia (MASKy podporené) a VSP Muránska Planina, Partnerstvo južného Novohradu (tak ako my nepodporené) a všetkých skvelých ľudí z autobusu.

 

Tiež sa chcem poďakovať Národnej sieti rozvoja vidieka v BB kraji, že takéto vzdelávanie v prospech rozvoja vidieka organizuje. Ďakujem v mene nášho združenia.