Cieľom návštevy bolo nadviazať spoluprácu v rámci projektu Stratégia rozvoja cestovného ruchu v regióne Zvolenská kotlina, ktorý združenie predložilo v máji 2012 v rámci blokového grantu pre podporu partnerstiev ako súčasti Programu švajčiarsko - slovenskej spolupráce.

Pán Gantenbein navštívil Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici, kde diskutoval s potenciálnymi riešiteľmi projektu o cieľoch a metóde spracovania stratégie, v prípade, že bude projekt podporený. Počas návštevy strediska cestovného ruchu Donovaly sa oboznámil s vybavenosťou strediska, navštívil rozprávkový svet Habakuky a popoludnie strávil na najväčšom gastronomickom podujatí v Banskej Bystrici - Griliáde.

V obci Špania dolina sa stretol so zástupcami Banskobystrického geomontánneho parku (Petra Patúša a Paľka Gendera), kde pán Bruno Gantenbein navštívil banský chodník. Po prehliadke obce a jej pamätihodností rokoval o možnostiach spolupráce pri ochrane a zveľaďovaní pamiatok baníckej histórie regiónu medzi Banskobystrickým geomontánnym parkom a Academiou Engiadina.

Uvedená návšteva prispela k nadviazaniu ďalších partnerských vzťahov, ktoré ako veríme sa prejavia pri spracúvaní Stratégie rozvoja cestovného ruchu  v regióne Zvolenská kotlina, resp. v ďalších projektoch zameraných na cestovný ruch v budúcnosti.