Banskobystrický geomontánny park

Výzva MAS_089-4.1-2 aktualizícia

Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinouMiestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park(ďalej len „MAS") v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF")

Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

 

Názov podopatrenia PRV:

 • 309041001 – 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Typ výzvy:

 • Uzavretá

Dátum vyhlásenia:

 • 20.9.2019

Dátum uzavretia:

 • 28.08.2020

Oprávnené miesta realizácie:

 • obce zahrnuté do územia MAS Banskobystrický geomontánny park

Oprávnená právna forma žiadateľa:

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís. v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís. v OR – podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)


Oprávnené činnosti:

 1. Špeciálna rastlinná výroba
 2. Živočíšna výroba
 3. Zlepšenie využívania závlah
 4. Zavádzanie inovatívnych technológií v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív a ostatných substrátov s cieľom lepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou
 5. Zlepšenie odbytu
 6. Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín a iných trvalých energetických plodín
 7. Reštrukturalizácia alebo diverzifikácia výroby podniku
 8. Skladovacie kapacity a pozberová úprava
 9. Zníženie záťaže na životné prostredie vrátane technológií na znižovanie emisií skleníkových plynov

 

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR):

 • 67 303,00 €

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov:

 • 50 %

Min. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 20 000,00 €

Max. výška celkových žiadaných oprávnených výdavkov projektu:

 • 134 606,00 €

Na stiahnutie: Výzva

Informácie k výzve v ITMS2014+: na stránke ITMS
 

 

Kontaktné údaje a spôsob komunikácie:

Informácie týkajúce sa tejto výzvy je možné získať jednou z nasledovných foriem:

 • Listinnou formou na adrese MAS:
  Miestna akčná skupina Banskobystrický geomontánny park, Nám. SNP 13, Slovenská Ľupča 976 13
 • e-mail: michal@geoparkbb.sk
 • telefonicky: 0905 794 274

Záväzný charakter majú informácie zverejnené na webovom sídle MAS, ako aj informácie poskytnuté elektronickou a písomnou formou. Informácie poskytnuté telefonicky alebo ústne nie je možné považovať za záväzné a odvolávať sa na ne.

 

Na stiahnutie

Vyberove_a_hodnotiace_kriteria_pre_vyber_projektov_MAS_BBGMP_bez_sledovania_zmien 163.42 KB

VÝZVY

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 5. 12. 2022
slabý dážď 5 °C 5 °C
utorok 6. 12. rain and snow 5/4 °C
streda 7. 12. oblačno 6/2 °C
štvrtok 8. 12. zamračené 5/2 °C
Partneri geoparku