Banskobystrický geomontánny park

Čo je geopark


Geopark predstavuje územie obsahujúce jedno, alebo viac miest vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska jeho archeologickej, ekonomickej alebo kultúrnej osobitosti európskeho významu.

Objekty, resp. územia, obsahujúce významné geologicko - geomorfologické črty sú negatívne atakované nielen prírodnými, ale najmä antropogénnymi faktormi, čo vyvoláva potrebu ich ochrany, z titulu ich zachovania pre ďalšie generácie


Poslanie európskeho geoparku

 1. Ekonomicky rozvíjať dané územia
 2. Podporiť rozvoj turizmu - geoturizmu v spolupráci s miestnym obyvateľstvom
 3. Mierniť antropogénne vplyvy na životné prostredie v lokalizovanom území, a jeho okolí
 4. Aktivizovať obyvateľstvo na revitalizácii tohto územia
 5. Zlepšovanie prírodného prostredia a trvaloudržateľný rozvoj vo vnútri územia (budovanie imidžu).
 6. Podporovať vzdelanie, kurzy a vývoj vedeckého výskumu v rôznych vedných disciplínach
 7. Byť súčasťou Európskej geoparkovej siete
 8. Byť aktívnym partnerom Európskej geoparkovej siete
 9. Byť schopným partnerom pre zvýšenie podpory a tvorby nových vedľajších produktov spojených s geologickým potenciálom a to všetko spolu s ostatnými Európskymi geoparkami a tým upevňovať kohéziu Európskej geoparkovej siete


Geoparky a kritériá ich určovania

V zmysle definície UNESCO z roku 2000 geopark predstavuje:

 • dostatočne veľké územie s jasne definovanými hranicami pre odpovedajúci ekonomický rozvoj;
 • územie s určitým počtom geologických lokalít (geotopov) zvláštneho významu z hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, estetickej príťažlivosti a výchovnej hodnoty;
 • jasne definovanú štruktúru, ktorá je v rámci daného územia schopná presadzovať politiku ochrany, propagácie, environmentálnej osvety, vzdelávania a trvalo udržateľného rozvoja;
 • významnú rolu v ekonomickom rozvoji svojho územia prostredníctvom propagácie celkového obrazu spojeného s geologickým dedičstvom a rozmachom geoturizmu;
 • možnosť priameho vplyvu na príslušné územie tým, že ovplyvňuje životné podmienky a prostredie obyvateľov. Cieľom je umožniť obyvateľom osvojiť si hodnoty prírodného dedičstva daného územia a aktívne sa zúčastňovať na jeho celkovej revitalizácii formou tvorby geoproduktov.


Konštituovanie geoparku rešpektuje tri hlavné ciele, resp. úlohy

 1. Využívanie geologických lokalít (tiež lokalít zvyšujúcich hodnotu geoparku) ako výchovného a vzdelávacieho prostriedku v geologických vedách a environmentálnych programoch pre najširšie vrstvy spoločnosti.
 2. Zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja príslušného územia prostredníctvom tvorby geoproduktov a rozvoja geoturistiky.
 3. Zabezpečenie formy a spôsobu ochrany najvýznamnejších geotopov a ďalších prezentovaných lokalít pre budúce generácie.

Základné činnosti geoparkov
 • starostlivosť o miestne prostredie a ochrana lokalít geoparku
 • vzdelávanie a osveta
 • výskumná a vedecká činnosť, spolupráca s vedeckými inštitúciami
 • prezentácia regiónu, starostlivosť o turistov, monitoring a hodnotenie služieb cestovného ruchu, zaisťovanie informovanosti (sprievodcovia, animátori)
 • kultúrne a športové aktivity, workshopy
 • miestna produkcia a rozvoj


Geoparky nemajú iba funkciu ochrannú, poznávaciu a vzdelávaciu, príp. vedeckú, ale okrem vlastnej činnosti by mali stimulovať vytváranie naväzujúcich aktivít v terciárnej sfére (služby). Tieto by boli vhodnou pôdou pre vytváranie nových podnikateľských zámerov a pracovných príležitostí. Takto vytváraný geopark by bol významným ekonomickým stimulom pre rozvoj príslušnej oblasti.

MAS GEOPARK

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, streda 22. 5. 2024
slabý dážď 18 °C 13 °C
štvrtok 23. 5. slabý dážď 22/11 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 18/12 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 22/12 °C
Partneri geoparku