Banskobystrický geomontánny park

Pamiatky


Historický Špaňodolinský banský vodovod


Pozoruhodné hydrotechnické dielo

Špaňodolinský banský vodovod je historickým, veľmi pozoruhodným hydrotechnickým dielom, ktoré svojmu účelu slúžilo od začiatku 16. storočia. Voda, ktorá tiekla v jeho žľaboch takmer 400 rokov, poháňala ťažné stroje, stupy a iné zariadenia v celom špaňodolinskom banskom revíri.

Vznik a prevádzka Špaňodolinského vodovodu priamo súvisela s ťažbou a spracovaním strieborno-medených rúd starohorsko-špaňodolinského rudného ložiska. Počiatky jeho budovania spadajú do prvej polovice 16. storočia. Vznikol ako súčasť poslednej ahospodársky a technicky najvýznamnejšej historickej etapy rozvoja baníctva a hutníctva v okolí Banskej Bystrice.

Z dobových dokumentov je známe, že na pohon ťažných strojov prvej hlbinnej šachty - šachty Ferdinand, ktorú začali budovať v roku 1596, použili kombinovaný konský gápeľ a vodné koleso. Na pohon vodného kolesa zachytili vodu z okolitých prameňov a potôčikov do zberného jarku a ten priviedli ako vodný náhon k strojovni šachty.

To bola doba zrodu Špaňodolinského banského vodovodu, jeho prvá etapa.

Vybudovanie prívodu vody do Španej Doliny od osady Bully sa datuje do roku 1604.

Zabezpečenie vody pre bane v Španej Doline zo zdrojov pri Bulloch predstavuje druhú etapu Špaňodolinského banského vodovodu.

V Zlatej knihe baníckej z roku 1764 a v archívnych mapách i dokumentoch z 18. storočia sa uvádza, že v tomto období Špaňodolinský vodovod mal celkovú dĺžku od Pustej doliny pod Prašivou až po Španiu dolinu asi 35,4 km (17 455 siah). Z toho okolo 30,2 km drevených žľabov a 5,2 km (2 558 siah) vodných jarkov.

Zachytenie vodných zdrojov pod Prašivou v Nízkych Tatrách a prevedenie ich vody do Španej Doliny bola tretia vrcholová etapa Špaňodolinského banského vodovodu.

V tejto konečnej podobe bol vodovod funkčný až do úpadku a zániku banskej ťažby v revíri na prelome 19. a 20. storočia. Úsek od Prašivej po Bully prestali udržovať už v roku 1896. Úsek od Bullov po Španiu Dolinu slúžil ešte aj potom na dodávku pitnej vody a zanikol v období prvej svetovej vojny - okolo roku 1917.

Technická konštrukcia vodovodu bola pomerne jednoduchá, ale vysoko funkčná. V členitom teréne bol prevažne po vrstevnici svahu vytvorený širší chodník (1,5 - 3,0 m). Na chodníku, bližšie k svahu, v zahĺbenine alebo na podložkách (peľstrách) boli uložené vzájomne začapované drevené žľaby (asi 4 - 6 m dlhé). Chodník popri nich slúžil na dennú pochôdzku. Typ žľabov nie je dokumentačne doložený. Zrejme boli vydlabané do ihličnatej guľatiny a mali polkruhový profil s priemerom 37 - 45 cm (12 - 14 cólov).

Z hľadiska energetického výkonu vodovodu bola dôležitá jeho prepravná kapacita. Orientačne sa odhaduje, že Špaňodolinský banský vodovod na distribučné miesto Dolný Šturec prepravil okolo 60 l.s-1 vody. S touto vodou sa hospodárilo veľmi efektívne. Hneď na Dolnom Šturci poháňala pílu. Od nej sa voda viedla zemnými jarkami a miestami aj žľabmi k šachte Mária, od nej na opačnú stranu kotliny k šachte Maximilián a stade cez vodnú nádržku pri kostole k šachte Ferdinand. Potom ešte poháňala mlyn, stupy, slúžila pri výrobe zelenej farby a pretekala cez sústavu rôznych triediacich a premývacích roštov.

Vodovod sa budoval postupne v smere od Španej Doliny. Vodováhu vraj nahrádzal žliabok z kôry, na ktorý sa nalievala voda.

Hydroenergetická a vodohospodárska funkcia Špaňodolinského banského vodovodu je už nenávratnou minulosťou.

Špaňodolinský banský vodovod si v budúcnosti zaslúži kvalifikovaný historický výskum. Nepochybne jestvuje množstvo archívnych a iných dokumentov, ktoré podrobnejšie ozrejmia jeho doteraz dosť hmlisté kontúry založené viac na logických úvahách ako na preukázateľných faktoch.

 

 

Milan Žuffa - Ellek,

Občianske združenie Nový kumšt Banská Bystrica

MAS GEOPARK

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuálne počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
slabý dážď 29 °C 17 °C
sobota 22. 6. slabý dážď 27/16 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 27/14 °C
Partneri geoparku